bannerbannerbanner
logo
Войти

Добавлено
Год выхода: 1615
Язык: Русский
Классический роман М. Сервантеса о рыцаре печального образа и его подвигах и похождениях. Адаптирова…
Классический роман М. Сервантеса о рыцаре печального образа и его подвигах и похождениях. Адаптированный перевод Энгельгандта.
Добавлено
Год выхода: 2016
Язык: Латвия
Tuvojoties tumšajam Veļu laikam, apgāds «Jumava» saviem mazajiem un arī lielajiem lasītājiem sagatav…
Tuvojoties tumšajam Veļu laikam, apgāds «Jumava» saviem mazajiem un arī lielajiem lasītājiem sagatavojis latviešu tautas teiku un pasaku izlasi «Raganas jāj mēnesi maitāt». Krājumā apkopotas zināmas un ne tik zināmas pasakas un teikas par burvjiem, pūķiem, vilkačiem, vadātajiem, veļiem, par lietuvēnu un raganām. Laikā, kad lielu popularitāti guvušas «Helovīnu» ballītes un dažādi svešzemju monstri, šī grāmata der kā labs atgādinājums tiem, kas par latviešu folkloras žanru teiku un pasaku daudzveidīgajiem tēliem ir aizmirsuši vai līdz šim nav ar tiem literatūrā saskārušies. Grāmata arī vizuāli piesaista ar interesantām, 20.–30. gadiem raksturīgām melnbaltām ilustrācijām. Reiz kādās mājās dzīvojusi ragana ar trim meitām. Vienu vakaru ragana sūtījusi savu vecāko meitu laukā skatīties, vai citas raganas jau nejājot mēnesi maitāt. Meita teikusi, teikdama: «Vēl nejāj!» Pa brītiņam sūtījusi vidējo meitu skatīties. Meita ienākusi : «Nē, vēl nejāj!» Pa brītiņam sūtījusi jaunako meitu. Tā ienakusi: «Nu sāk jāt!» Un tā tūliņ visas čētras griezušās ap slotām un murminājušas dažus vārdus; beidzot kāpušas jāteniski slotām mugurā un aizjājušas pa gaisu.....
Добавлено
Год выхода: 2016
Язык: Латвия
Kapteinis nu atraisa pirmo mezglu, un, lūk, saceļas tāds ceļa vējš, ka kuģis zibens ātrumā šaujas pa…
Kapteinis nu atraisa pirmo mezglu, un, lūk, saceļas tāds ceļa vējš, ka kuģis zibens ātrumā šaujas pa jūru projām. Jau otrā rītā princis ierauga savas līgavas pili un vēl laikā nokāpj krastā. Līgava vēl nav aizgājusi pie cita. Ķēniņdēls apprec princesi un paliek tur par valdnieku. Mūsu kapteinis brauc atpakaļ uz sa­vu nopelnīto valsti. Brauc un domā: – Kam man tādas valsts vajaga, lai viņu ņem, kas grib – kas man nekait manā kuģī; bet apskatīties gan apskatīšos, kā viņi tur dzīvo. Kapteinis atbrauc pie vecā ķēniņa un saka: – Tavu dēlu es laikā aizvedu, bet vi­ņa piesolīto valsti negribu, jo tik jauka dzīve nav nevienam ķēniņam kā man uz kuģa. Bet vecais ķēniņš negrib kapteini laist projām… Pasaku krājums «Trīs vēja mezgli» ir latviešu un cittautu garamantu apkopojums, kura gan liels, gan mazs atradīs sev tuvu varoni un motīvu. Pasakas par dzīvniekiem būs interesantas bērniem, bet sadzīves pasakas šķitīs noderīgas un gudras arī vecākiem. Spilgtākās pasakas rotā latviešu vecmeistara Riharda Zariņa ilustrācijas.
Добавлено
Год выхода: 2014
Язык: Русский
«Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих ч…
«Отрада жалоб у людей несчастных обыкновенно увеличивается, когда они подробно разбираются в своих чувствах или видят в ком-либо сочувствие. Поэтому, так как во мне, желающей жаловаться более других, причина жалоб от долгой привычки не уменьшается, а увеличивается, – мне хочется, благородные дамы, в чьих сердцах пребывает любовь, быть может, более счастливая, нежели моя, – мне хочется, если это возможно, своим рассказом возбудить в вас сострадание. Я не забочусь, чтобы моя повесть дошла до мужчин; напротив, насколько я могу судить о них по тому, чья жестокость так несчастливо мне открылась, с их стороны я скорей дождалась бы шутливого смеха, чем жалостных лиц…»
Чтение сказок и легенд доставляет удовольствие не только детям, но и взрослым. В книгу вошли красивые английские легенды «Биннори», «Принцесса Кентербери», знаменитый «Беовульф» и др. Тексты подготовлены для уровня 2 (для продолжающих учить английский язык нижней ступени Pre-Intermediate) и снабжены комментариями. К легендам предлагаются упражнения для проверки понимания текста, а в конце книги – англо-русский словарик. Издание рассчитано на всех, кто стремится читать на английском языке.
Добавлено
Год выхода: 2015
Язык: Русский
Анонимная поэма XIII века «Бестиарий любви в стихах» представляет собой своего рода рассуждение о природе любви; в ней материал средневековых бестиариев переосмысляется в куртуазном ключе. В отличие от своего предшественника, «Бестиария любви» Ришара де Фурниваля, поэма не ограничивается пародией, но содержит также и выраженный лирический элемент. Ни на один из современных языков поэма ранее не переводилась. Предлагаемый перевод ставит своей целью познакомить русского читателя с этим своеобразным памятником средневековой литературы. На обложке: Охотник убивает единорога. Рукопись музея Гетти в Лос-Анджелесе (MS. Ludwig XV 4, fol.85v.)
Никколо Макиавелли – итальянский философ и писатель. В своем главном произведении «Государь» он обосновал принципы сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств. Фридрих Ницше – один из самых известных немецких мыслителей, создавший собственную философскую концепцию («философия жизни»), которая получила широкое признание и в то же время по сей день вызывает множество споров. Символ философии Ницше – сверхчеловек, которому дозволено все; движущая сила общественного развития – воля к власти. В книгу, представленную вашему вниманию, вошли знаменитые произведения Н. Макиавелли «Государь» и Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла», а также другие их труды, посвященные теме сильной личности.
Добавлено
Год выхода: 2015
Язык: Русский
Перед Вами самое значительное произведение эпохи французского Ренессанса – сатирический роман Франсу…
Перед Вами самое значительное произведение эпохи французского Ренессанса – сатирический роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Созданный на богатой и разнообразной фольклорной основе, роман повествует о двух великанах – отце и сыне. Рабле мастерски высмеивает человеческие пороки, современный ему общественный уклад, а в особенности – церковь и духовенство. Гениальный автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» при помощи сатиры и юмора обличает окружающую его действительность и противопоставляет ей новый мир, свободный от условностей и предрассудков. Уникальность данной книги состоит в том, что она издана по переводу, сделанному в 1552 г. и богато иллюстрирована офортами. В книгу включено более 60 уникальных изображений.
Добавлено
Год выхода: 2008
Язык: Русский
«Кентерберийские рассказы» английского поэта Джеффри Чосера (1340? – 1400) – один из первых литерату…
«Кентерберийские рассказы» английского поэта Джеффри Чосера (1340? – 1400) – один из первых литературных памятников на едином общеанглийском языке. В книге ярко проявились замечательные качества чосеровского гуманизма: оптимистическое жизнеутверждение, интерес к конкретному человеку, чувство социальной справедливости, народность и демократизм. «Кентерберийские рассказы» представляют собой обрамленный сборник новелл. Взяв за основу паломничество к гробу св. Томаса Бекета в г. Кентербери, Чосер нарисовал широкое полотно английской действительности той эпохи.
Один із найвизначніших драматургів Іспанії ХVII століття Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681) прожив довге й цікаве життя, у якому примхливо поєдналися гуманітарна освіта, військова служба, духовний сан, високе положення при королівському дворі й талант драматурга. Він створив понад 120 комедій і драм, які належать до найвищих досягнень світової драматургії. До видання увійшли ранні твори Кальдерона – історична драма «Стійкий принц» (1628) та комедія «Дама-примара» (1629), які чудово демонструють яскравий талант іспанського драматурга.
Добавлено
Год выхода: 2015
Язык: Русский
Эти сказочные повести – находка для специалиста и для любителя. По какой-то загадочной причине в ист…
Эти сказочные повести – находка для специалиста и для любителя. По какой-то загадочной причине в истории русского перевода не находилось места для легендарной Марии Французской. Сказки эти не были переведены до сих пор, кроме двух-трех. На все языки переведены, но не на русский. Прашекспировский сюжет, мягкая, пластичная строфа, авторская метрика, причудливость подлинной сказки – чего только нет у Марии Французской… Нежный юмор и скромное достоинство автора – и все это теперь в нашем распоряжении.
Добавлено
Год выхода: 2015
Язык: Русский
«Декамерон» – произведение, которое ввело автора, итальянского писателя эпохи Раннего Возрождения Дж…
«Декамерон» – произведение, которое ввело автора, итальянского писателя эпохи Раннего Возрождения Джованни Боккаччо (1313–1375), в пантеон величайших мастеров мировой литературы. В «Декамероне» Боккаччо изображает широкую картину жизни итальянского общества, осмеивает мнимый аскетизм, раскрывает интимные подробности жизни своих современников.
Добавлено
Год выхода: 2015
Язык: Русский
«Освобожденный Иерусалим» - одна из наиболее известных рыцарских поэм итальянского поэта XVI века То…
«Освобожденный Иерусалим» - одна из наиболее известных рыцарских поэм итальянского поэта XVI века Торквато Тассо (итал. Torquato Tasso, 1544-1595). *** Готфрид Бульонский возглавляет Первый крестовый поход, по завершении которого на Ближнем Востоке возникает христианское королевство. Основными сочинениями автора являются «Гора Оливето», «Сотворённый мир», «Король Торрисмондо», «Галеальт», «Аминта», «Ринальдо», «Завоеванный Иерусалим» и «Рассуждение о поэтическом искусстве». В большинстве произведений Торквато Тассо прослеживается влияние античных писателей, творчеством которых он увлекался в ранней юности.
«Об умной или внутренней молитве» Выдающийся подвижник Православной Церкви старец Паисий Величковский родился в городе Полтаве в украинской семье протоиерея Иоанна, потомственного священника. Жизнь преподобного старца Паисия поистине удивительна. Он трудился в Российской Империи, Молдавии и Греции (на Афоне), прекрасно владел языками этих стран и, соответственно, является уникальным представителем трех поместных церквей. Его подвиг - восстановление практически утерянных монашеских традиций древней церкви - умного делания и старчества - имеют действительно вселенное значение для Православия. Труд Паисия Величковского "Об умной или внутренней молитве", в котором святой старец возвышает свой голос в защиту Иисусовой молитвы, является несомненной жемчужиной святоотеческого наследия.
Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей Фотина и его супруги Феоктисты, благочестивых христиан. Серьезное и систематическое образование преподобный Феодор получил у лучших риторов, философов и богословов столицы. В 798 году стал игуменом Студийского монастыря, который стал его трудами центром византийского монашества. Он был автором устава, предполагавшего краткие частые службы, перемежающиеся с личным трудом братии. Во время возобновления иконоборчества выступил против императора и призывал к строгому невмешательству светской власти в дела веры. Из его творений известны книги, написанные в защиту иконопочитания, наставления, послания, поучения и завещания. Православному читателю предлагаются «Послания» преподобного Феодора Студита.
Добавлено
Год выхода: 2015
Язык: Русский
Выдающийся подвижник Православной Церкви старец Паисий Величковский родился в городе Полтаве в украи…
Выдающийся подвижник Православной Церкви старец Паисий Величковский родился в городе Полтаве в украинской семье протоиерея Иоанна, потомственного священника. Жизнь преподобного старца Паисия поистине удивительна. Он трудился в Российской Империи, Молдавии и Греции (на Афоне), прекрасно владел языками этих стран и, соответственно, является уникальным представителем трех поместных церквей. Устроитель нескольких братств отец Паисий написал и ввел устав по чину св. Василия Великого, Феодосия Великого, Феодора Студита и Афонской горы. Основные идеи этого устава: нестяжательность, отсечение воли и послушание, умная молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие и бытовое благочиние. Устав оказался столь выдающимся творением старца Паисия, что паства руководимого им Нямецкого монастыря умножилась до 10 тысяч человек, представляющих более чем 10 национальностей. В то время это была самая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви.
Серия «Классика для ленивых» - уникальный проект издательства Стрельбицкого, предназначенный для занятых людей, не располагающих временем, но стремящихся оставаться в отличной интеллектуальной и литературной форме. Краткие пересказы самых известных литературных шедевров помогут свободно ориентироваться в многообразии классической всемирной литературы за самое короткое время. Комедия «Мещанин во дворянстве» принадлежит перу известного французского драматурга Жана-Батиста Мольера и является частью серии «Классика для ленивых». Почтенный буржуа господин Журден безнадежно влюблен в великосветскую даму. Ради прекрасных глаз своей избранницы он намерен превратиться в аристократа и блестящего кавалера. Домочадцы Журдена не слишком рады такой перемене в характере родственника, но прихоть хозяина дома встречает полное одобрение со стороны портных, парикмахеров и учителей, которые видят в недалеком мещанине идеальный источник дохода.
Популярные книги